АРХИВНИ ДАННИ


ПОКАЗАНИЯ НА АВТОМАТИЧНАТА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
ПОЛИГОН "ЗМЕЙОВО"

Данни от измерванията на 01.01.2018

Данни от измерванията на 01.01.2019

Данни от измерванията на 01.01.2020

Данни от измерванията на 01.01.2021

Данни от измерванията на 01.01.2022

Данни от измерванията на 01.01.2023

Данни от измерванията на 01.01.2024

Данни от измерванията на 01.02.2018

Данни от измерванията на 01.02.2019

Данни от измерванията на 01.02.2020

Данни от измерванията на 01.02.2021

Данни от измерванията на 01.02.2022

Данни от измерванията на 01.02.2023

Данни от измерванията на 01.02.2024

Данни от измерванията на 01.03.2018

Данни от измерванията на 01.03.2019

Данни от измерванията на 01.03.2020

Данни от измерванията на 01.03.2021

Данни от измерванията на 01.03.2022

Данни от измерванията на 01.03.2023

Данни от измерванията на 01.03.2024

Данни от измерванията на 01.04.2018

Данни от измерванията на 01.04.2019

Данни от измерванията на 01.04.2020

Данни от измерванията на 01.04.2021

Данни от измерванията на 01.04.2022

Данни от измерванията на 01.04.2023

Данни от измерванията на 01.04.2024

Данни от измерванията на 01.05.2018

Данни от измерванията на 01.05.2019

Данни от измерванията на 01.05.2020

Данни от измерванията на 01.05.2021

Данни от измерванията на 01.05.2022

Данни от измерванията на 01.05.2023

Данни от измерванията на 01.05.2024

Данни от измерванията на 01.06.2018

Данни от измерванията на 01.06.2019

Данни от измерванията на 01.06.2020

Данни от измерванията на 01.06.2021

Данни от измерванията на 01.06.2022

Данни от измерванията на 01.06.2023

Данни от измерванията на 01.06.2024

Данни от измерванията на 01.07.2010

Данни от измерванията на 01.07.2018

Данни от измерванията на 01.07.2019

Данни от измерванията на 01.07.2020

Данни от измерванията на 01.07.2021

Данни от измерванията на 01.07.2022

Данни от измерванията на 01.07.2023

Данни от измерванията на 01.07.2024

Данни от измерванията на 01.08.2018

Данни от измерванията на 01.08.2019

Данни от измерванията на 01.08.2020

Данни от измерванията на 01.08.2021

Данни от измерванията на 01.08.2022

Данни от измерванията на 01.08.2023

Данни от измерванията на 01.09.2018

Данни от измерванията на 01.09.2019

Данни от измерванията на 01.09.2020

Данни от измерванията на 01.09.2021

Данни от измерванията на 01.09.2022

Данни от измерванията на 01.09.2023

Данни от измерванията на 01.10.2018

Данни от измерванията на 01.10.2019

Данни от измерванията на 01.10.2020

Данни от измерванията на 01.10.2021

Данни от измерванията на 01.10.2022

Данни от измерванията на 01.10.2023

Данни от измерванията на 01.11.2017

Данни от измерванията на 01.11.2018

Данни от измерванията на 01.11.2019

Данни от измерванията на 01.11.2020

Данни от измерванията на 01.11.2021

Данни от измерванията на 01.11.2022

Данни от измерванията на 01.11.2023

Данни от измерванията на 01.12.2017

Данни от измерванията на 01.12.2018

Данни от измерванията на 01.12.2019

Данни от измерванията на 01.12.2020

Данни от измерванията на 01.12.2021

Данни от измерванията на 01.12.2022

Данни от измерванията на 01.12.2023

Данни от измерванията на 02.01.2018

Данни от измерванията на 02.01.2019

Данни от измерванията на 02.01.2020

Данни от измерванията на 02.01.2021

Данни от измерванията на 02.01.2022

Данни от измерванията на 02.01.2023

Данни от измерванията на 02.01.2024

Данни от измерванията на 02.02.2018

Данни от измерванията на 02.02.2019

Данни от измерванията на 02.02.2020

Данни от измерванията на 02.02.2021

Данни от измерванията на 02.02.2022

Данни от измерванията на 02.02.2023

Данни от измерванията на 02.02.2024

Данни от измерванията на 02.03.2018

Данни от измерванията на 02.03.2019

Данни от измерванията на 02.03.2020

Данни от измерванията на 02.03.2021

Данни от измерванията на 02.03.2022

Данни от измерванията на 02.03.2023

Данни от измерванията на 02.03.2024

Данни от измерванията на 02.04.2018

Данни от измерванията на 02.04.2019

Данни от измерванията на 02.04.2020

Данни от измерванията на 02.04.2021

Данни от измерванията на 02.04.2022

Данни от измерванията на 02.04.2023

Данни от измерванията на 02.04.2024

Данни от измерванията на 02.05.2018

Данни от измерванията на 02.05.2019

Данни от измерванията на 02.05.2020

Данни от измерванията на 02.05.2021

Данни от измерванията на 02.05.2022

Данни от измерванията на 02.05.2023

Данни от измерванията на 02.05.2024

Данни от измерванията на 02.06.2018

Данни от измерванията на 02.06.2019

Данни от измерванията на 02.06.2020

Данни от измерванията на 02.06.2021

Данни от измерванията на 02.06.2022

Данни от измерванията на 02.06.2023

Данни от измерванията на 02.06.2024

Данни от измерванията на 02.07.2018

Данни от измерванията на 02.07.2019

Данни от измерванията на 02.07.2020

Данни от измерванията на 02.07.2021

Данни от измерванията на 02.07.2022

Данни от измерванията на 02.07.2023

Данни от измерванията на 02.07.2024

Данни от измерванията на 02.08.2018

Данни от измерванията на 02.08.2019

Данни от измерванията на 02.08.2020

Данни от измерванията на 02.08.2021

Данни от измерванията на 02.08.2022

Данни от измерванията на 02.08.2023

Данни от измерванията на 02.09.2018

Данни от измерванията на 02.09.2019

Данни от измерванията на 02.09.2020

Данни от измерванията на 02.09.2021

Данни от измерванията на 02.09.2022

Данни от измерванията на 02.09.2023

Данни от измерванията на 02.10.2018

Данни от измерванията на 02.10.2019

Данни от измерванията на 02.10.2020

Данни от измерванията на 02.10.2021

Данни от измерванията на 02.10.2022

Данни от измерванията на 02.10.2023

Данни от измерванията на 02.11.2017

Данни от измерванията на 02.11.2018

Данни от измерванията на 02.11.2019

Данни от измерванията на 02.11.2020

Данни от измерванията на 02.11.2021

Данни от измерванията на 02.11.2022

Данни от измерванията на 02.11.2023

Данни от измерванията на 02.12.2017

Данни от измерванията на 02.12.2018

Данни от измерванията на 02.12.2019

Данни от измерванията на 02.12.2020

Данни от измерванията на 02.12.2021

Данни от измерванията на 02.12.2022

Данни от измерванията на 02.12.2023

Данни от измерванията на 03.01.2018

Данни от измерванията на 03.01.2019

Данни от измерванията на 03.01.2020

Данни от измерванията на 03.01.2021

Данни от измерванията на 03.01.2022

Данни от измерванията на 03.01.2023

Данни от измерванията на 03.01.2024

Данни от измерванията на 03.02.2018

Данни от измерванията на 03.02.2019

Данни от измерванията на 03.02.2020

Данни от измерванията на 03.02.2021

Данни от измерванията на 03.02.2022

Данни от измерванията на 03.02.2023

Данни от измерванията на 03.02.2024

Данни от измерванията на 03.03.2018

Данни от измерванията на 03.03.2019

Данни от измерванията на 03.03.2020

Данни от измерванията на 03.03.2021

Данни от измерванията на 03.03.2022

Данни от измерванията на 03.03.2023

Данни от измерванията на 03.03.2024

Данни от измерванията на 03.04.2018

Данни от измерванията на 03.04.2019

Данни от измерванията на 03.04.2020

Данни от измерванията на 03.04.2021

Данни от измерванията на 03.04.2022

Данни от измерванията на 03.04.2023

Данни от измерванията на 03.04.2024

Данни от измерванията на 03.05.2018

Данни от измерванията на 03.05.2019

Данни от измерванията на 03.05.2020

Данни от измерванията на 03.05.2021

Данни от измерванията на 03.05.2022

Данни от измерванията на 03.05.2023

Данни от измерванията на 03.05.2024

Данни от измерванията на 03.06.2018

Данни от измерванията на 03.06.2019

Данни от измерванията на 03.06.2020

Данни от измерванията на 03.06.2021

Данни от измерванията на 03.06.2022

Данни от измерванията на 03.06.2023

Данни от измерванията на 03.06.2024

Данни от измерванията на 03.07.2018

Данни от измерванията на 03.07.2019

Данни от измерванията на 03.07.2020

Данни от измерванията на 03.07.2021

Данни от измерванията на 03.07.2022

Данни от измерванията на 03.07.2023

Данни от измерванията на 03.07.2024

Данни от измерванията на 03.08.2018

Данни от измерванията на 03.08.2019

Данни от измерванията на 03.08.2020

Данни от измерванията на 03.08.2021

Данни от измерванията на 03.08.2022

Данни от измерванията на 03.08.2023

Данни от измерванията на 03.09.2018

Данни от измерванията на 03.09.2019

Данни от измерванията на 03.09.2020

Данни от измерванията на 03.09.2021

Данни от измерванията на 03.09.2022

Данни от измерванията на 03.09.2023

Данни от измерванията на 03.10.2018

Данни от измерванията на 03.10.2019

Данни от измерванията на 03.10.2020

Данни от измерванията на 03.10.2021

Данни от измерванията на 03.10.2022

Данни от измерванията на 03.10.2023

Данни от измерванията на 03.11.2017

Данни от измерванията на 03.11.2018

Данни от измерванията на 03.11.2019

Данни от измерванията на 03.11.2020

Данни от измерванията на 03.11.2021

Данни от измерванията на 03.11.2022

Данни от измерванията на 03.11.2023

Данни от измерванията на 03.12.2017

Данни от измерванията на 03.12.2018

Данни от измерванията на 03.12.2019

Данни от измерванията на 03.12.2020

Данни от измерванията на 03.12.2021

Данни от измерванията на 03.12.2022

Данни от измерванията на 03.12.2023

Данни от измерванията на 04.01.2018

Данни от измерванията на 04.01.2019

Данни от измерванията на 04.01.2020

Данни от измерванията на 04.01.2021

Данни от измерванията на 04.01.2022

Данни от измерванията на 04.01.2023

Данни от измерванията на 04.01.2024

Данни от измерванията на 04.02.2018

Данни от измерванията на 04.02.2019

Данни от измерванията на 04.02.2020

Данни от измерванията на 04.02.2021

Данни от измерванията на 04.02.2022

Данни от измерванията на 04.02.2023

Данни от измерванията на 04.02.2024

Данни от измерванията на 04.03.2018

Данни от измерванията на 04.03.2019

Данни от измерванията на 04.03.2020

Данни от измерванията на 04.03.2021

Данни от измерванията на 04.03.2022

Данни от измерванията на 04.03.2023

Данни от измерванията на 04.03.2024

Данни от измерванията на 04.04.2018

Данни от измерванията на 04.04.2019

Данни от измерванията на 04.04.2020

Данни от измерванията на 04.04.2021

Данни от измерванията на 04.04.2022

Данни от измерванията на 04.04.2023

Данни от измерванията на 04.04.2024

Данни от измерванията на 04.05.2018

Данни от измерванията на 04.05.2019

Данни от измерванията на 04.05.2020

Данни от измерванията на 04.05.2021

Данни от измерванията на 04.05.2022

Данни от измерванията на 04.05.2023

Данни от измерванията на 04.05.2024

Данни от измерванията на 04.06.2018

Данни от измерванията на 04.06.2019

Данни от измерванията на 04.06.2020

Данни от измерванията на 04.06.2021

Данни от измерванията на 04.06.2022

Данни от измерванията на 04.06.2023

Данни от измерванията на 04.06.2024

Данни от измерванията на 04.07.2018

Данни от измерванията на 04.07.2019

Данни от измерванията на 04.07.2020

Данни от измерванията на 04.07.2021

Данни от измерванията на 04.07.2022

Данни от измерванията на 04.07.2023

Данни от измерванията на 04.07.2024

Данни от измерванията на 04.08.2018

Данни от измерванията на 04.08.2019

Данни от измерванията на 04.08.2020

Данни от измерванията на 04.08.2021

Данни от измерванията на 04.08.2022

Данни от измерванията на 04.08.2023

Данни от измерванията на 04.09.2018

Данни от измерванията на 04.09.2019

Данни от измерванията на 04.09.2020

Данни от измерванията на 04.09.2021

Данни от измерванията на 04.09.2022

Данни от измерванията на 04.09.2023

Данни от измерванията на 04.10.2017

Данни от измерванията на 04.10.2018

Данни от измерванията на 04.10.2019

Данни от измерванията на 04.10.2020

Данни от измерванията на 04.10.2021

Данни от измерванията на 04.10.2022

Данни от измерванията на 04.10.2023

Данни от измерванията на 04.11.2017

Данни от измерванията на 04.11.2018

Данни от измерванията на 04.11.2019

Данни от измерванията на 04.11.2020

Данни от измерванията на 04.11.2021

Данни от измерванията на 04.11.2022

Данни от измерванията на 04.11.2023

Данни от измерванията на 04.12.2017

Данни от измерванията на 04.12.2018

Данни от измерванията на 04.12.2019

Данни от измерванията на 04.12.2020

Данни от измерванията на 04.12.2021

Данни от измерванията на 04.12.2022

Данни от измерванията на 04.12.2023

Данни от измерванията на 05.01.2018

Данни от измерванията на 05.01.2019

Данни от измерванията на 05.01.2020

Данни от измерванията на 05.01.2021

Данни от измерванията на 05.01.2022

Данни от измерванията на 05.01.2023

Данни от измерванията на 05.01.2024

Данни от измерванията на 05.02.2018

Данни от измерванията на 05.02.2019

Данни от измерванията на 05.02.2020

Данни от измерванията на 05.02.2021

Данни от измерванията на 05.02.2022

Данни от измерванията на 05.02.2023

Данни от измерванията на 05.02.2024

Данни от измерванията на 05.03.2018

Данни от измерванията на 05.03.2019

Данни от измерванията на 05.03.2020

Данни от измерванията на 05.03.2021

Данни от измерванията на 05.03.2022

Данни от измерванията на 05.03.2023

Данни от измерванията на 05.03.2024

Данни от измерванията на 05.04.2018

Данни от измерванията на 05.04.2019

Данни от измерванията на 05.04.2020

Данни от измерванията на 05.04.2021

Данни от измерванията на 05.04.2022

Данни от измерванията на 05.04.2023

Данни от измерванията на 05.04.2024

Данни от измерванията на 05.05.2018

Данни от измерванията на 05.05.2019

Данни от измерванията на 05.05.2020

Данни от измерванията на 05.05.2021

Данни от измерванията на 05.05.2022

Данни от измерванията на 05.05.2023

Данни от измерванията на 05.05.2024

Данни от измерванията на 05.06.2018

Данни от измерванията на 05.06.2019

Данни от измерванията на 05.06.2020

Данни от измерванията на 05.06.2021

Данни от измерванията на 05.06.2022

Данни от измерванията на 05.06.2023

Данни от измерванията на 05.06.2024

Данни от измерванията на 05.07.2018

Данни от измерванията на 05.07.2019

Данни от измерванията на 05.07.2020

Данни от измерванията на 05.07.2021

Данни от измерванията на 05.07.2022

Данни от измерванията на 05.07.2023

Данни от измерванията на 05.07.2024

Данни от измерванията на 05.08.2018

Данни от измерванията на 05.08.2019

Данни от измерванията на 05.08.2020

Данни от измерванията на 05.08.2021

Данни от измерванията на 05.08.2022

Данни от измерванията на 05.08.2023

Данни от измерванията на 05.09.2018

Данни от измерванията на 05.09.2019

Данни от измерванията на 05.09.2020

Данни от измерванията на 05.09.2021

Данни от измерванията на 05.09.2022

Данни от измерванията на 05.09.2023

Данни от измерванията на 05.10.2017

Данни от измерванията на 05.10.2018

Данни от измерванията на 05.10.2019

Данни от измерванията на 05.10.2020

Данни от измерванията на 05.10.2021

Данни от измерванията на 05.10.2022

Данни от измерванията на 05.10.2023

Данни от измерванията на 05.11.2017

Данни от измерванията на 05.11.2018

Данни от измерванията на 05.11.2019

Данни от измерванията на 05.11.2020

Данни от измерванията на 05.11.2021

Данни от измерванията на 05.11.2022

Данни от измерванията на 05.11.2023

Данни от измерванията на 05.12.2017

Данни от измерванията на 05.12.2018

Данни от измерванията на 05.12.2019

Данни от измерванията на 05.12.2020

Данни от измерванията на 05.12.2021

Данни от измерванията на 05.12.2022

Данни от измерванията на 05.12.2023

Данни от измерванията на 06.01.2018

Данни от измерванията на 06.01.2019

Данни от измерванията на 06.01.2020

Данни от измерванията на 06.01.2021

Данни от измерванията на 06.01.2022

Данни от измерванията на 06.01.2023

Данни от измерванията на 06.01.2024

Данни от измерванията на 06.02.2018

Данни от измерванията на 06.02.2019

Данни от измерванията на 06.02.2020

Данни от измерванията на 06.02.2021

Данни от измерванията на 06.02.2022

Данни от измерванията на 06.02.2023

Данни от измерванията на 06.02.2024

Данни от измерванията на 06.03.2018

Данни от измерванията на 06.03.2019

Данни от измерванията на 06.03.2020

Данни от измерванията на 06.03.2021

Данни от измерванията на 06.03.2022

Данни от измерванията на 06.03.2023

Данни от измерванията на 06.03.2024

Данни от измерванията на 06.04.2018

Данни от измерванията на 06.04.2019

Данни от измерванията на 06.04.2020

Данни от измерванията на 06.04.2021

Данни от измерванията на 06.04.2022

Данни от измерванията на 06.04.2023

Данни от измерванията на 06.04.2024

Данни от измерванията на 06.05.2018

Данни от измерванията на 06.05.2019

Данни от измерванията на 06.05.2020

Данни от измерванията на 06.05.2021

Данни от измерванията на 06.05.2022

Данни от измерванията на 06.05.2023

Данни от измерванията на 06.05.2024

Данни от измерванията на 06.06.2018

Данни от измерванията на 06.06.2019

Данни от измерванията на 06.06.2020

Данни от измерванията на 06.06.2021

Данни от измерванията на 06.06.2022

Данни от измерванията на 06.06.2023

Данни от измерванията на 06.06.2024

Данни от измерванията на 06.07.2018

Данни от измерванията на 06.07.2019

Данни от измерванията на 06.07.2020

Данни от измерванията на 06.07.2021

Данни от измерванията на 06.07.2022

Данни от измерванията на 06.07.2023

Данни от измерванията на 06.07.2024

Данни от измерванията на 06.08.2018

Данни от измерванията на 06.08.2019

Данни от измерванията на 06.08.2020

Данни от измерванията на 06.08.2022

Данни от измерванията на 06.08.2023

Данни от измерванията на 06.09.2018

Данни от измерванията на 06.09.2019

Данни от измерванията на 06.09.2020

Данни от измерванията на 06.09.2021

Данни от измерванията на 06.09.2022

Данни от измерванията на 06.09.2023

Данни от измерванията на 06.10.2017

Данни от измерванията на 06.10.2018

Данни от измерванията на 06.10.2019

Данни от измерванията на 06.10.2020

Данни от измерванията на 06.10.2021

Данни от измерванията на 06.10.2022

Данни от измерванията на 06.10.2023

Данни от измерванията на 06.11.2017

Данни от измерванията на 06.11.2018

Данни от измерванията на 06.11.2019

Данни от измерванията на 06.11.2020

Данни от измерванията на 06.11.2021

Данни от измерванията на 06.11.2022

Данни от измерванията на 06.11.2023

Данни от измерванията на 06.12.2017

Данни от измерванията на 06.12.2018

Данни от измерванията на 06.12.2019

Данни от измерванията на 06.12.2020

Данни от измерванията на 06.12.2021

Данни от измерванията на 06.12.2022

Данни от измерванията на 06.12.2023

Данни от измерванията на 07.01.2018

Данни от измерванията на 07.01.2019

Данни от измерванията на 07.01.2020

Данни от измерванията на 07.01.2021

Данни от измерванията на 07.01.2022

Данни от измерванията на 07.01.2023

Данни от измерванията на 07.01.2024

Данни от измерванията на 07.02.2018

Данни от измерванията на 07.02.2019

Данни от измерванията на 07.02.2020

Данни от измерванията на 07.02.2021

Данни от измерванията на 07.02.2022

Данни от измерванията на 07.02.2023

Данни от измерванията на 07.02.2024

Данни от измерванията на 07.03.2018

Данни от измерванията на 07.03.2019

Данни от измерванията на 07.03.2020

Данни от измерванията на 07.03.2021

Данни от измерванията на 07.03.2022

Данни от измерванията на 07.03.2023

Данни от измерванията на 07.03.2024

Данни от измерванията на 07.04.2018

Данни от измерванията на 07.04.2019

Данни от измерванията на 07.04.2020

Данни от измерванията на 07.04.2021

Данни от измерванията на 07.04.2022

Данни от измерванията на 07.04.2023

Данни от измерванията на 07.04.2024

Данни от измерванията на 07.05.2018

Данни от измерванията на 07.05.2019

Данни от измерванията на 07.05.2020

Данни от измерванията на 07.05.2021

Данни от измерванията на 07.05.2022

Данни от измерванията на 07.05.2023

Данни от измерванията на 07.05.2024

Данни от измерванията на 07.06.2018

Данни от измерванията на 07.06.2019

Данни от измерванията на 07.06.2020

Данни от измерванията на 07.06.2021

Данни от измерванията на 07.06.2022

Данни от измерванията на 07.06.2023

Данни от измерванията на 07.06.2024

Данни от измерванията на 07.07.2018

Данни от измерванията на 07.07.2019

Данни от измерванията на 07.07.2020

Данни от измерванията на 07.07.2021

Данни от измерванията на 07.07.2022

Данни от измерванията на 07.07.2023

Данни от измерванията на 07.07.2024

Данни от измерванията на 07.08.2018

Данни от измерванията на 07.08.2019

Данни от измерванията на 07.08.2020

Данни от измерванията на 07.08.2022

Данни от измерванията на 07.08.2023

Данни от измерванията на 07.09.2018

Данни от измерванията на 07.09.2019

Данни от измерванията на 07.09.2020

Данни от измерванията на 07.09.2021

Данни от измерванията на 07.09.2022

Данни от измерванията на 07.09.2023

Данни от измерванията на 07.10.2017

Данни от измерванията на 07.10.2018

Данни от измерванията на 07.10.2019

Данни от измерванията на 07.10.2020

Данни от измерванията на 07.10.2021

Данни от измерванията на 07.10.2022

Данни от измерванията на 07.10.2023

Данни от измерванията на 07.11.2017

Данни от измерванията на 07.11.2018

Данни от измерванията на 07.11.2019

Данни от измерванията на 07.11.2020

Данни от измерванията на 07.11.2021

Данни от измерванията на 07.11.2022

Данни от измерванията на 07.11.2023

Данни от измерванията на 07.12.2017

Данни от измерванията на 07.12.2018

Данни от измерванията на 07.12.2019

Данни от измерванията на 07.12.2020

Данни от измерванията на 07.12.2021

Данни от измерванията на 07.12.2022

Данни от измерванията на 07.12.2023

Данни от измерванията на 08.01.2018

Данни от измерванията на 08.01.2019

Данни от измерванията на 08.01.2020

Данни от измерванията на 08.01.2021

Данни от измерванията на 08.01.2022

Данни от измерванията на 08.01.2023

Данни от измерванията на 08.01.2024

Данни от измерванията на 08.02.2018

Данни от измерванията на 08.02.2019

Данни от измерванията на 08.02.2020

Данни от измерванията на 08.02.2021

Данни от измерванията на 08.02.2022

Данни от измерванията на 08.02.2023

Данни от измерванията на 08.02.2024

Данни от измерванията на 08.03.2018

Данни от измерванията на 08.03.2019

Данни от измерванията на 08.03.2020

Данни от измерванията на 08.03.2021

Данни от измерванията на 08.03.2022

Данни от измерванията на 08.03.2023

Данни от измерванията на 08.03.2024

Данни от измерванията на 08.04.2018

Данни от измерванията на 08.04.2019

Данни от измерванията на 08.04.2020

Данни от измерванията на 08.04.2021

Данни от измерванията на 08.04.2022

Данни от измерванията на 08.04.2023

Данни от измерванията на 08.04.2024

Данни от измерванията на 08.05.2018

Данни от измерванията на 08.05.2019

Данни от измерванията на 08.05.2020

Данни от измерванията на 08.05.2021

Данни от измерванията на 08.05.2022

Данни от измерванията на 08.05.2023

Данни от измерванията на 08.05.2024

Данни от измерванията на 08.06.2018

Данни от измерванията на 08.06.2019

Данни от измерванията на 08.06.2020

Данни от измерванията на 08.06.2021

Данни от измерванията на 08.06.2022

Данни от измерванията на 08.06.2023

Данни от измерванията на 08.06.2024

Данни от измерванията на 08.07.2010

Данни от измерванията на 08.07.2018

Данни от измерванията на 08.07.2019

Данни от измерванията на 08.07.2020

Данни от измерванията на 08.07.2021

Данни от измерванията на 08.07.2022

Данни от измерванията на 08.07.2023

Данни от измерванията на 08.07.2024

Данни от измерванията на 08.08.2018

Данни от измерванията на 08.08.2019

Данни от измерванията на 08.08.2020

Данни от измерванията на 08.08.2021

Данни от измерванията на 08.08.2022

Данни от измерванията на 08.08.2023

Данни от измерванията на 08.09.2018

Данни от измерванията на 08.09.2019

Данни от измерванията на 08.09.2020

Данни от измерванията на 08.09.2021

Данни от измерванията на 08.09.2022

Данни от измерванията на 08.09.2023

Данни от измерванията на 08.10.2017

Данни от измерванията на 08.10.2018

Данни от измерванията на 08.10.2019

Данни от измерванията на 08.10.2020

Данни от измерванията на 08.10.2021

Данни от измерванията на 08.10.2022

Данни от измерванията на 08.10.2023

Данни от измерванията на 08.11.2017

Данни от измерванията на 08.11.2018

Данни от измерванията на 08.11.2019

Данни от измерванията на 08.11.2020

Данни от измерванията на 08.11.2021

Данни от измерванията на 08.11.2022

Данни от измерванията на 08.11.2023

Данни от измерванията на 08.12.2017

Данни от измерванията на 08.12.2018

Данни от измерванията на 08.12.2019

Данни от измерванията на 08.12.2020

Данни от измерванията на 08.12.2021

Данни от измерванията на 08.12.2022

Данни от измерванията на 08.12.2023

Данни от измерванията на 09.01.2018

Данни от измерванията на 09.01.2019

Данни от измерванията на 09.01.2020

Данни от измерванията на 09.01.2021

Данни от измерванията на 09.01.2022

Данни от измерванията на 09.01.2023

Данни от измерванията на 09.01.2024

Данни от измерванията на 09.02.2018

Данни от измерванията на 09.02.2019

Данни от измерванията на 09.02.2020

Данни от измерванията на 09.02.2021

Данни от измерванията на 09.02.2022

Данни от измерванията на 09.02.2023

Данни от измерванията на 09.02.2024

Данни от измерванията на 09.03.2018

Данни от измерванията на 09.03.2019

Данни от измерванията на 09.03.2020

Данни от измерванията на 09.03.2021

Данни от измерванията на 09.03.2022

Данни от измерванията на 09.03.2023

Данни от измерванията на 09.03.2024

Данни от измерванията на 09.04.2018

Данни от измерванията на 09.04.2019

Данни от измерванията на 09.04.2020

Данни от измерванията на 09.04.2021

Данни от измерванията на 09.04.2022

Данни от измерванията на 09.04.2023

Данни от измерванията на 09.04.2024

Данни от измерванията на 09.05.2018

Данни от измерванията на 09.05.2019

Данни от измерванията на 09.05.2020

Данни от измерванията на 09.05.2021

Данни от измерванията на 09.05.2022

Данни от измерванията на 09.05.2023

Данни от измерванията на 09.05.2024

Данни от измерванията на 09.06.2018

Данни от измерванията на 09.06.2019

Данни от измерванията на 09.06.2020

Данни от измерванията на 09.06.2021

Данни от измерванията на 09.06.2022

Данни от измерванията на 09.06.2023

Данни от измерванията на 09.06.2024

Данни от измерванията на 09.07.2018

Данни от измерванията на 09.07.2019

Данни от измерванията на 09.07.2020

Данни от измерванията на 09.07.2021

Данни от измерванията на 09.07.2022

Данни от измерванията на 09.07.2023

Данни от измерванията на 09.07.2024

Данни от измерванията на 09.08.2018

Данни от измерванията на 09.08.2019

Данни от измерванията на 09.08.2020

Данни от измерванията на 09.08.2021

Данни от измерванията на 09.08.2022

Данни от измерванията на 09.08.2023

Данни от измерванията на 09.09.2018

Данни от измерванията на 09.09.2019

Данни от измерванията на 09.09.2020

Данни от измерванията на 09.09.2021

Данни от измерванията на 09.09.2022

Данни от измерванията на 09.09.2023

Данни от измерванията на 09.10.2017

Данни от измерванията на 09.10.2018

Данни от измерванията на 09.10.2019

Данни от измерванията на 09.10.2020

Данни от измерванията на 09.10.2021

Данни от измерванията на 09.10.2022

Данни от измерванията на 09.10.2023

Данни от измерванията на 09.11.2017

Данни от измерванията на 09.11.2018

Данни от измерванията на 09.11.2019

Данни от измерванията на 09.11.2020

Данни от измерванията на 09.11.2021

Данни от измерванията на 09.11.2022

Данни от измерванията на 09.11.2023

Данни от измерванията на 09.12.2017

Данни от измерванията на 09.12.2019

Данни от измерванията на 09.12.2020

Данни от измерванията на 09.12.2021

Данни от измерванията на 09.12.2022

Данни от измерванията на 09.12.2023

Данни от измерванията на 10.01.2018

Данни от измерванията на 10.01.2019

Данни от измерванията на 10.01.2020

Данни от измерванията на 10.01.2021

Данни от измерванията на 10.01.2022

Данни от измерванията на 10.01.2023

Данни от измерванията на 10.01.2024

Данни от измерванията на 10.02.2018

Данни от измерванията на 10.02.2019

Данни от измерванията на 10.02.2020

Данни от измерванията на 10.02.2021

Данни от измерванията на 10.02.2022

Данни от измерванията на 10.02.2023

Данни от измерванията на 10.02.2024

Данни от измерванията на 10.03.2018

Данни от измерванията на 10.03.2019

Данни от измерванията на 10.03.2020

Данни от измерванията на 10.03.2021

Данни от измерванията на 10.03.2022

Данни от измерванията на 10.03.2023

Данни от измерванията на 10.03.2024

Данни от измерванията на 10.04.2018

Данни от измерванията на 10.04.2019

Данни от измерванията на 10.04.2020

Данни от измерванията на 10.04.2021

Данни от измерванията на 10.04.2022

Данни от измерванията на 10.04.2023

Данни от измерванията на 10.04.2024

Данни от измерванията на 10.05.2018

Данни от измерванията на 10.05.2019

Данни от измерванията на 10.05.2020

Данни от измерванията на 10.05.2021

Данни от измерванията на 10.05.2022

Данни от измерванията на 10.05.2023

Данни от измерванията на 10.05.2024

Данни от измерванията на 10.06.2018

Данни от измерванията на 10.06.2019

Данни от измерванията на 10.06.2020

Данни от измерванията на 10.06.2021

Данни от измерванията на 10.06.2022

Данни от измерванията на 10.06.2023

Данни от измерванията на 10.06.2024

Данни от измерванията на 10.07.2018

Данни от измерванията на 10.07.2019

Данни от измерванията на 10.07.2020

Данни от измерванията на 10.07.2021

Данни от измерванията на 10.07.2022

Данни от измерванията на 10.07.2023

Данни от измерванията на 10.07.2024

Данни от измерванията на 10.08.2018

Данни от измерванията на 10.08.2019

Данни от измерванията на 10.08.2020

Данни от измерванията на 10.08.2021

Данни от измерванията на 10.08.2022

Данни от измерванията на 10.08.2023

Данни от измерванията на 10.09.2018

Данни от измерванията на 10.09.2019

Данни от измерванията на 10.09.2020

Данни от измерванията на 10.09.2021

Данни от измерванията на 10.09.2022

Данни от измерванията на 10.09.2023

Данни от измерванията на 10.10.2017

Данни от измерванията на 10.10.2018

Данни от измерванията на 10.10.2019

Данни от измерванията на 10.10.2020

Данни от измерванията на 10.10.2021

Данни от измерванията на 10.10.2022

Данни от измерванията на 10.10.2023

Данни от измерванията на 10.11.2017

Данни от измерванията на 10.11.2018

Данни от измерванията на 10.11.2019

Данни от измерванията на 10.11.2020

Данни от измерванията на 10.11.2021

Данни от измерванията на 10.11.2022

Данни от измерванията на 10.11.2023

Данни от измерванията на 10.12.2017

Данни от измерванията на 10.12.2018

Данни от измерванията на 10.12.2019

Данни от измерванията на 10.12.2020

Данни от измерванията на 10.12.2021

Данни от измерванията на 10.12.2022

Данни от измерванията на 10.12.2023

Данни от измерванията на 11.01.2018

Данни от измерванията на 11.01.2019

Данни от измерванията на 11.01.2020

Данни от измерванията на 11.01.2021

Данни от измерванията на 11.01.2022

Данни от измерванията на 11.01.2023

Данни от измерванията на 11.01.2024

Данни от измерванията на 11.02.2018

Данни от измерванията на 11.02.2019

Данни от измерванията на 11.02.2020

Данни от измерванията на 11.02.2021

Данни от измерванията на 11.02.2022

Данни от измерванията на 11.02.2023

Данни от измерванията на 11.02.2024

Данни от измерванията на 11.03.2018

Данни от измерванията на 11.03.2019

Данни от измерванията на 11.03.2020

Данни от измерванията на 11.03.2021

Данни от измерванията на 11.03.2022

Данни от измерванията на 11.03.2023

Данни от измерванията на 11.03.2024

Данни от измерванията на 11.04.2018

Данни от измерванията на 11.04.2019

Данни от измерванията на 11.04.2020

Данни от измерванията на 11.04.2021

Данни от измерванията на 11.04.2022

Данни от измерванията на 11.04.2023

Данни от измерванията на 11.04.2024

Данни от измерванията на 11.05.2018

Данни от измерванията на 11.05.2019

Данни от измерванията на 11.05.2020

Данни от измерванията на 11.05.2021

Данни от измерванията на 11.05.2022

Данни от измерванията на 11.05.2023

Данни от измерванията на 11.05.2024

Данни от измерванията на 11.06.2018

Данни от измерванията на 11.06.2019

Данни от измерванията на 11.06.2020

Данни от измерванията на 11.06.2021

Данни от измерванията на 11.06.2022

Данни от измерванията на 11.06.2023

Данни от измерванията на 11.06.2024

Данни от измерванията на 11.07.2018

Данни от измерванията на 11.07.2019

Данни от измерванията на 11.07.2020

Данни от измерванията на 11.07.2021

Данни от измерванията на 11.07.2022

Данни от измерванията на 11.07.2023

Данни от измерванията на 11.07.2024

Данни от измерванията на 11.08.2018

Данни от измерванията на 11.08.2019

Данни от измерванията на 11.08.2020

Данни от измерванията на 11.08.2021

Данни от измерванията на 11.08.2022

Данни от измерванията на 11.08.2023

Данни от измерванията на 11.09.2018

Данни от измерванията на 11.09.2019

Данни от измерванията на 11.09.2020

Данни от измерванията на 11.09.2021

Данни от измерванията на 11.09.2022

Данни от измерванията на 11.09.2023

Данни от измерванията на 11.10.2017

Данни от измерванията на 11.10.2018

Данни от измерванията на 11.10.2019

Данни от измерванията на 11.10.2020

Данни от измерванията на 11.10.2021

Данни от измерванията на 11.10.2022

Данни от измерванията на 11.10.2023

Данни от измерванията на 11.11.2017

Данни от измерванията на 11.11.2018

Данни от измерванията на 11.11.2019

Данни от измерванията на 11.11.2020

Данни от измерванията на 11.11.2021

Данни от измерванията на 11.11.2022

Данни от измерванията на 11.11.2023

Данни от измерванията на 11.12.2017

Данни от измерванията на 11.12.2018

Данни от измерванията на 11.12.2019

Данни от измерванията на 11.12.2020

Данни от измерванията на 11.12.2021

Данни от измерванията на 11.12.2022

Данни от измерванията на 11.12.2023

Данни от измерванията на 12.01.2018

Данни от измерванията на 12.01.2019

Данни от измерванията на 12.01.2020

Данни от измерванията на 12.01.2021

Данни от измерванията на 12.01.2022

Данни от измерванията на 12.01.2023

Данни от измерванията на 12.01.2024

Данни от измерванията на 12.02.2018

Данни от измерванията на 12.02.2020

Данни от измерванията на 12.02.2021

Данни от измерванията на 12.02.2022

Данни от измерванията на 12.02.2023

Данни от измерванията на 12.02.2024

Данни от измерванията на 12.03.2018

Данни от измерванията на 12.03.2019

Данни от измерванията на 12.03.2020

Данни от измерванията на 12.03.2021

Данни от измерванията на 12.03.2022

Данни от измерванията на 12.03.2023

Данни от измерванията на 12.03.2024

Данни от измерванията на 12.04.2018

Данни от измерванията на 12.04.2019

Данни от измерванията на 12.04.2020

Данни от измерванията на 12.04.2021

Данни от измерванията на 12.04.2022

Данни от измерванията на 12.04.2023

Данни от измерванията на 12.04.2024

Данни от измерванията на 12.05.2018

Данни от измерванията на 12.05.2019

Данни от измерванията на 12.05.2020

Данни от измерванията на 12.05.2021

Данни от измерванията на 12.05.2022

Данни от измерванията на 12.05.2023

Данни от измерванията на 12.05.2024

Данни от измерванията на 12.06.2018

Данни от измерванията на 12.06.2019

Данни от измерванията на 12.06.2020

Данни от измерванията на 12.06.2021

Данни от измерванията на 12.06.2022

Данни от измерванията на 12.06.2023

Данни от измерванията на 12.06.2024

Данни от измерванията на 12.07.2018

Данни от измерванията на 12.07.2019

Данни от измерванията на 12.07.2020

Данни от измерванията на 12.07.2021

Данни от измерванията на 12.07.2022

Данни от измерванията на 12.07.2023

Данни от измерванията на 12.07.2024

Данни от измерванията на 12.08.2018

Данни от измерванията на 12.08.2019

Данни от измерванията на 12.08.2020

Данни от измерванията на 12.08.2021

Данни от измерванията на 12.08.2022

Данни от измерванията на 12.08.2023

Данни от измерванията на 12.09.2018

Данни от измерванията на 12.09.2019

Данни от измерванията на 12.09.2020

Данни от измерванията на 12.09.2021

Данни от измерванията на 12.09.2022

Данни от измерванията на 12.09.2023

Данни от измерванията на 12.10.2017

Данни от измерванията на 12.10.2018

Данни от измерванията на 12.10.2019

Данни от измерванията на 12.10.2020

Данни от измерванията на 12.10.2021

Данни от измерванията на 12.10.2022

Данни от измерванията на 12.10.2023

Данни от измерванията на 12.11.2017

Данни от измерванията на 12.11.2018

Данни от измерванията на 12.11.2019

Данни от измерванията на 12.11.2020

Данни от измерванията на 12.11.2021

Данни от измерванията на 12.11.2022

Данни от измерванията на 12.11.2023

Данни от измерванията на 12.12.2017

Данни от измерванията на 12.12.2018

Данни от измерванията на 12.12.2019

Данни от измерванията на 12.12.2020

Данни от измерванията на 12.12.2021

Данни от измерванията на 12.12.2022

Данни от измерванията на 12.12.2023

Данни от измерванията на 13.01.2018

Данни от измерванията на 13.01.2019

Данни от измерванията на 13.01.2020

Данни от измерванията на 13.01.2021

Данни от измерванията на 13.01.2022

Данни от измерванията на 13.01.2023

Данни от измерванията на 13.01.2024

Данни от измерванията на 13.02.2018

Данни от измерванията на 13.02.2020

Данни от измерванията на 13.02.2021

Данни от измерванията на 13.02.2022

Данни от измерванията на 13.02.2023

Данни от измерванията на 13.02.2024

Данни от измерванията на 13.03.2018

Данни от измерванията на 13.03.2019

Данни от измерванията на 13.03.2020

Данни от измерванията на 13.03.2021

Данни от измерванията на 13.03.2022

Данни от измерванията на 13.03.2023

Данни от измерванията на 13.03.2024

Данни от измерванията на 13.04.2018

Данни от измерванията на 13.04.2019

Данни от измерванията на 13.04.2020

Данни от измерванията на 13.04.2021

Данни от измерванията на 13.04.2022

Данни от измерванията на 13.04.2023

Данни от измерванията на 13.04.2024

Данни от измерванията на 13.05.2018

Данни от измерванията на 13.05.2019

Данни от измерванията на 13.05.2020

Данни от измерванията на 13.05.2021

Данни от измерванията на 13.05.2022

Данни от измерванията на 13.05.2023

Данни от измерванията на 13.05.2024

Данни от измерванията на 13.06.2018

Данни от измерванията на 13.06.2019

Данни от измерванията на 13.06.2020

Данни от измерванията на 13.06.2021

Данни от измерванията на 13.06.2022

Данни от измерванията на 13.06.2023

Данни от измерванията на 13.06.2024

Данни от измерванията на 13.07.2018

Данни от измерванията на 13.07.2019

Данни от измерванията на 13.07.2020

Данни от измерванията на 13.07.2021

Данни от измерванията на 13.07.2022

Данни от измерванията на 13.07.2023

Данни от измерванията на 13.07.2024

Данни от измерванията на 13.08.2018

Данни от измерванията на 13.08.2019

Данни от измерванията на 13.08.2020

Данни от измерванията на 13.08.2021

Данни от измерванията на 13.08.2022

Данни от измерванията на 13.08.2023

Данни от измерванията на 13.09.2018

Данни от измерванията на 13.09.2019

Данни от измерванията на 13.09.2020

Данни от измерванията на 13.09.2021

Данни от измерванията на 13.09.2022

Данни от измерванията на 13.09.2023

Данни от измерванията на 13.10.2017

Данни от измерванията на 13.10.2018

Данни от измерванията на 13.10.2019

Данни от измерванията на 13.10.2020

Данни от измерванията на 13.10.2021

Данни от измерванията на 13.10.2022

Данни от измерванията на 13.10.2023

Данни от измерванията на 13.11.2017

Данни от измерванията на 13.11.2018

Данни от измерванията на 13.11.2019

Данни от измерванията на 13.11.2020

Данни от измерванията на 13.11.2021

Данни от измерванията на 13.11.2022

Данни от измерванията на 13.11.2023

Данни от измерванията на 13.12.2017

Данни от измерванията на 13.12.2018

Данни от измерванията на 13.12.2019

Данни от измерванията на 13.12.2020

Данни от измерванията на 13.12.2021

Данни от измерванията на 13.12.2022

Данни от измерванията на 13.12.2023

Данни от измерванията на 14.01.2018

Данни от измерванията на 14.01.2019

Данни от измерванията на 14.01.2020

Данни от измерванията на 14.01.2021

Данни от измерванията на 14.01.2022

Данни от измерванията на 14.01.2023

Данни от измерванията на 14.01.2024

Данни от измерванията на 14.02.2018

Данни от измерванията на 14.02.2019

Данни от измерванията на 14.02.2020

Данни от измерванията на 14.02.2021

Данни от измерванията на 14.02.2022

Данни от измерванията на 14.02.2023

Данни от измерванията на 14.02.2024

Данни от измерванията на 14.03.2018

Данни от измерванията на 14.03.2019

Данни от измерванията на 14.03.2020

Данни от измерванията на 14.03.2021

Данни от измерванията на 14.03.2022

Данни от измерванията на 14.03.2023

Данни от измерванията на 14.03.2024

Данни от измерванията на 14.04.2018

Данни от измерванията на 14.04.2019

Данни от измерванията на 14.04.2020

Данни от измерванията на 14.04.2021

Данни от измерванията на 14.04.2022

Данни от измерванията на 14.04.2023

Данни от измерванията на 14.04.2024

Данни от измерванията на 14.05.2018

Данни от измерванията на 14.05.2019

Данни от измерванията на 14.05.2020

Данни от измерванията на 14.05.2021

Данни от измерванията на 14.05.2022

Данни от измерванията на 14.05.2023

Данни от измерванията на 14.05.2024

Данни от измерванията на 14.06.2018

Данни от измерванията на 14.06.2019

Данни от измерванията на 14.06.2020

Данни от измерванията на 14.06.2021

Данни от измерванията на 14.06.2022

Данни от измерванията на 14.06.2023

Данни от измерванията на 14.06.2024

Данни от измерванията на 14.07.2018

Данни от измерванията на 14.07.2019

Данни от измерванията на 14.07.2020

Данни от измерванията на 14.07.2021

Данни от измерванията на 14.07.2022

Данни от измерванията на 14.07.2023

Данни от измерванията на 14.07.2024

Данни от измерванията на 14.08.2018

Данни от измерванията на 14.08.2019

Данни от измерванията на 14.08.2020

Данни от измерванията на 14.08.2021

Данни от измерванията на 14.08.2022

Данни от измерванията на 14.08.2023

Данни от измерванията на 14.09.2018

Данни от измерванията на 14.09.2019

Данни от измерванията на 14.09.2020

Данни от измерванията на 14.09.2021

Данни от измерванията на 14.09.2022

Данни от измерванията на 14.09.2023

Данни от измерванията на 14.10.2017

Данни от измерванията на 14.10.2018

Данни от измерванията на 14.10.2019

Данни от измерванията на 14.10.2020

Данни от измерванията на 14.10.2021

Данни от измерванията на 14.10.2022

Данни от измерванията на 14.10.2023

Данни от измерванията на 14.11.2017

Данни от измерванията на 14.11.2018

Данни от измерванията на 14.11.2019

Данни от измерванията на 14.11.2020

Данни от измерванията на 14.11.2021

Данни от измерванията на 14.11.2022

Данни от измерванията на 14.11.2023

Данни от измерванията на 14.12.2017

Данни от измерванията на 14.12.2018

Данни от измерванията на 14.12.2019

Данни от измерванията на 14.12.2020

Данни от измерванията на 14.12.2021

Данни от измерванията на 14.12.2022

Данни от измерванията на 14.12.2023

Данни от измерванията на 15.01.2018

Данни от измерванията на 15.01.2019

Данни от измерванията на 15.01.2020

Данни от измерванията на 15.01.2021

Данни от измерванията на 15.01.2022

Данни от измерванията на 15.01.2023

Данни от измерванията на 15.01.2024

Данни от измерванията на 15.02.2018

Данни от измерванията на 15.02.2019

Данни от измерванията на 15.02.2020

Данни от измерванията на 15.02.2021

Данни от измерванията на 15.02.2022

Данни от измерванията на 15.02.2023

Данни от измерванията на 15.02.2024

Данни от измерванията на 15.03.2018

Данни от измерванията на 15.03.2019

Данни от измерванията на 15.03.2020

Данни от измерванията на 15.03.2021

Данни от измерванията на 15.03.2022

Данни от измерванията на 15.03.2023

Данни от измерванията на 15.03.2024

Данни от измерванията на 15.04.2018

Данни от измерванията на 15.04.2019

Данни от измерванията на 15.04.2020

Данни от измерванията на 15.04.2021

Данни от измерванията на 15.04.2022

Данни от измерванията на 15.04.2023

Данни от измерванията на 15.04.2024

Данни от измерванията на 15.05.2018

Данни от измерванията на 15.05.2019

Данни от измерванията на 15.05.2020

Данни от измерванията на 15.05.2021

Данни от измерванията на 15.05.2022

Данни от измерванията на 15.05.2023

Данни от измерванията на 15.05.2024

Данни от измерванията на 15.06.2018

Данни от измерванията на 15.06.2019

Данни от измерванията на 15.06.2020

Данни от измерванията на 15.06.2021

Данни от измерванията на 15.06.2022

Данни от измерванията на 15.06.2023

Данни от измерванията на 15.06.2024

Данни от измерванията на 15.07.2018

Данни от измерванията на 15.07.2019

Данни от измерванията на 15.07.2020

Данни от измерванията на 15.07.2021

Данни от измерванията на 15.07.2022

Данни от измерванията на 15.07.2023

Данни от измерванията на 15.07.2024

Данни от измерванията на 15.08.2018

Данни от измерванията на 15.08.2019

Данни от измерванията на 15.08.2020

Данни от измерванията на 15.08.2021

Данни от измерванията на 15.08.2022

Данни от измерванията на 15.08.2023

Данни от измерванията на 15.09.2018

Данни от измерванията на 15.09.2019

Данни от измерванията на 15.09.2020

Данни от измерванията на 15.09.2021

Данни от измерванията на 15.09.2022

Данни от измерванията на 15.09.2023

Данни от измерванията на 15.10.2017

Данни от измерванията на 15.10.2018

Данни от измерванията на 15.10.2019

Данни от измерванията на 15.10.2020

Данни от измерванията на 15.10.2021

Данни от измерванията на 15.10.2022

Данни от измерванията на 15.10.2023

Данни от измерванията на 15.11.2017

Данни от измерванията на 15.11.2018

Данни от измерванията на 15.11.2019

Данни от измерванията на 15.11.2020

Данни от измерванията на 15.11.2021

Данни от измерванията на 15.11.2022

Данни от измерванията на 15.11.2023

Данни от измерванията на 15.12.2017

Данни от измерванията на 15.12.2018

Данни от измерванията на 15.12.2019

Данни от измерванията на 15.12.2020

Данни от измерванията на 15.12.2021

Данни от измерванията на 15.12.2022

Данни от измерванията на 15.12.2023

Данни от измерванията на 16.01.2018

Данни от измерванията на 16.01.2019

Данни от измерванията на 16.01.2020

Данни от измерванията на 16.01.2021

Данни от измерванията на 16.01.2022

Данни от измерванията на 16.01.2023

Данни от измерванията на 16.01.2024

Данни от измерванията на 16.02.2018

Данни от измерванията на 16.02.2019

Данни от измерванията на 16.02.2020

Данни от измерванията на 16.02.2021

Данни от измерванията на 16.02.2022

Данни от измерванията на 16.02.2023

Данни от измерванията на 16.02.2024

Данни от измерванията на 16.03.2018

Данни от измерванията на 16.03.2019

Данни от измерванията на 16.03.2020

Данни от измерванията на 16.03.2021

Данни от измерванията на 16.03.2022

Данни от измерванията на 16.03.2023

Данни от измерванията на 16.03.2024

Данни от измерванията на 16.04.2018

Данни от измерванията на 16.04.2019

Данни от измерванията на 16.04.2020

Данни от измерванията на 16.04.2021

Данни от измерванията на 16.04.2022

Данни от измерванията на 16.04.2023

Данни от измерванията на 16.04.2024

Данни от измерванията на 16.05.2018

Данни от измерванията на 16.05.2019

Данни от измерванията на 16.05.2020

Данни от измерванията на 16.05.2021

Данни от измерванията на 16.05.2022

Данни от измерванията на 16.05.2023

Данни от измерванията на 16.05.2024

Данни от измерванията на 16.06.2018

Данни от измерванията на 16.06.2019

Данни от измерванията на 16.06.2020

Данни от измерванията на 16.06.2021

Данни от измерванията на 16.06.2022

Данни от измерванията на 16.06.2023

Данни от измерванията на 16.06.2024

Данни от измерванията на 16.07.2018

Данни от измерванията на 16.07.2019

Данни от измерванията на 16.07.2020

Данни от измерванията на 16.07.2021

Данни от измерванията на 16.07.2022

Данни от измерванията на 16.07.2023

Данни от измерванията на 16.07.2024

Данни от измерванията на 16.08.2018

Данни от измерванията на 16.08.2019

Данни от измерванията на 16.08.2020

Данни от измерванията на 16.08.2021

Данни от измерванията на 16.08.2022

Данни от измерванията на 16.08.2023

Данни от измерванията на 16.09.2018

Данни от измерванията на 16.09.2019

Данни от измерванията на 16.09.2020

Данни от измерванията на 16.09.2021

Данни от измерванията на 16.09.2022

Данни от измерванията на 16.09.2023

Данни от измерванията на 16.10.2017

Данни от измерванията на 16.10.2018

Данни от измерванията на 16.10.2019

Данни от измерванията на 16.10.2020

Данни от измерванията на 16.10.2021

Данни от измерванията на 16.10.2022

Данни от измерванията на 16.10.2023

Данни от измерванията на 16.11.2017

Данни от измерванията на 16.11.2018

Данни от измерванията на 16.11.2019

Данни от измерванията на 16.11.2020

Данни от измерванията на 16.11.2021

Данни от измерванията на 16.11.2022

Данни от измерванията на 16.11.2023

Данни от измерванията на 16.12.2017

Данни от измерванията на 16.12.2018

Данни от измерванията на 16.12.2019

Данни от измерванията на 16.12.2020

Данни от измерванията на 16.12.2021

Данни от измерванията на 16.12.2022

Данни от измерванията на 16.12.2023

Данни от измерванията на 17.01.2018

Данни от измерванията на 17.01.2019

Данни от измерванията на 17.01.2020

Данни от измерванията на 17.01.2021

Данни от измерванията на 17.01.2022

Данни от измерванията на 17.01.2023

Данни от измерванията на 17.01.2024

Данни от измерванията на 17.02.2018

Данни от измерванията на 17.02.2019

Данни от измерванията на 17.02.2020

Данни от измерванията на 17.02.2021

Данни от измерванията на 17.02.2022

Данни от измерванията на 17.02.2023

Данни от измерванията на 17.02.2024

Данни от измерванията на 17.03.2018

Данни от измерванията на 17.03.2019

Данни от измерванията на 17.03.2020

Данни от измерванията на 17.03.2021

Данни от измерванията на 17.03.2022

Данни от измерванията на 17.03.2023

Данни от измерванията на 17.03.2024

Данни от измерванията на 17.04.2018

Данни от измерванията на 17.04.2019

Данни от измерванията на 17.04.2020

Данни от измерванията на 17.04.2021

Данни от измерванията на 17.04.2022

Данни от измерванията на 17.04.2023

Данни от измерванията на 17.04.2024

Данни от измерванията на 17.05.2018

Данни от измерванията на 17.05.2019

Данни от измерванията на 17.05.2020

Данни от измерванията на 17.05.2021

Данни от измерванията на 17.05.2022

Данни от измерванията на 17.05.2023

Данни от измерванията на 17.05.2024

Данни от измерванията на 17.06.2018

Данни от измерванията на 17.06.2019

Данни от измерванията на 17.06.2020

Данни от измерванията на 17.06.2022

Данни от измерванията на 17.06.2023

Данни от измерванията на 17.06.2024

Данни от измерванията на 17.07.2018

Данни от измерванията на 17.07.2019

Данни от измерванията на 17.07.2020

Данни от измерванията на 17.07.2021

Данни от измерванията на 17.07.2022

Данни от измерванията на 17.07.2023

Данни от измерванията на 17.07.2024

Данни от измерванията на 17.08.2018

Данни от измерванията на 17.08.2019

Данни от измерванията на 17.08.2020

Данни от измерванията на 17.08.2021

Данни от измерванията на 17.08.2022

Данни от измерванията на 17.08.2023

Данни от измерванията на 17.09.2017

Данни от измерванията на 17.09.2018

Данни от измерванията на 17.09.2019

Данни от измерванията на 17.09.2020

Данни от измерванията на 17.09.2021

Данни от измерванията на 17.09.2022

Данни от измерванията на 17.09.2023

Данни от измерванията на 17.10.2017

Данни от измерванията на 17.10.2018

Данни от измерванията на 17.10.2019

Данни от измерванията на 17.10.2020

Данни от измерванията на 17.10.2021

Данни от измерванията на 17.10.2022

Данни от измерванията на 17.10.2023

Данни от измерванията на 17.11.2017

Данни от измерванията на 17.11.2018

Данни от измерванията на 17.11.2019

Данни от измерванията на 17.11.2020

Данни от измерванията на 17.11.2021

Данни от измерванията на 17.11.2022

Данни от измерванията на 17.11.2023

Данни от измерванията на 17.12.2017

Данни от измерванията на 17.12.2018

Данни от измерванията на 17.12.2019

Данни от измерванията на 17.12.2020

Данни от измерванията на 17.12.2021

Данни от измерванията на 17.12.2022

Данни от измерванията на 17.12.2023

Данни от измерванията на 18.01.2018

Данни от измерванията на 18.01.2019

Данни от измерванията на 18.01.2020

Данни от измерванията на 18.01.2021

Данни от измерванията на 18.01.2022

Данни от измерванията на 18.01.2023

Данни от измерванията на 18.01.2024

Данни от измерванията на 18.02.2018

Данни от измерванията на 18.02.2019

Данни от измерванията на 18.02.2020

Данни от измерванията на 18.02.2021

Данни от измерванията на 18.02.2022

Данни от измерванията на 18.02.2023

Данни от измерванията на 18.02.2024

Данни от измерванията на 18.03.2018

Данни от измерванията на 18.03.2019

Данни от измерванията на 18.03.2020

Данни от измерванията на 18.03.2021

Данни от измерванията на 18.03.2022

Данни от измерванията на 18.03.2023

Данни от измерванията на 18.03.2024

Данни от измерванията на 18.04.2018

Данни от измерванията на 18.04.2019

Данни от измерванията на 18.04.2020

Данни от измерванията на 18.04.2021

Данни от измерванията на 18.04.2022

Данни от измерванията на 18.04.2023

Данни от измерванията на 18.04.2024

Данни от измерванията на 18.05.2018

Данни от измерванията на 18.05.2019

Данни от измерванията на 18.05.2020

Данни от измерванията на 18.05.2021

Данни от измерванията на 18.05.2022

Данни от измерванията на 18.05.2023

Данни от измерванията на 18.05.2024

Данни от измерванията на 18.06.2018

Данни от измерванията на 18.06.2019

Данни от измерванията на 18.06.2020

Данни от измерванията на 18.06.2021

Данни от измерванията на 18.06.2022

Данни от измерванията на 18.06.2023

Данни от измерванията на 18.06.2024

Данни от измерванията на 18.07.2018

Данни от измерванията на 18.07.2019

Данни от измерванията на 18.07.2020

Данни от измерванията на 18.07.2021

Данни от измерванията на 18.07.2022

Данни от измерванията на 18.07.2023

Данни от измерванията на 18.07.2024

Данни от измерванията на 18.08.2018

Данни от измерванията на 18.08.2019

Данни от измерванията на 18.08.2020

Данни от измерванията на 18.08.2021

Данни от измерванията на 18.08.2022

Данни от измерванията на 18.08.2023

Данни от измерванията на 18.09.2017

Данни от измерванията на 18.09.2018

Данни от измерванията на 18.09.2019

Данни от измерванията на 18.09.2020

Данни от измерванията на 18.09.2021

Данни от измерванията на 18.09.2022

Данни от измерванията на 18.09.2023

Данни от измерванията на 18.10.2017

Данни от измерванията на 18.10.2018

Данни от измерванията на 18.10.2019

Данни от измерванията на 18.10.2020

Данни от измерванията на 18.10.2021

Данни от измерванията на 18.10.2022

Данни от измерванията на 18.10.2023

Данни от измерванията на 18.11.2017

Данни от измерванията на 18.11.2018

Данни от измерванията на 18.11.2019

Данни от измерванията на 18.11.2020

Данни от измерванията на 18.11.2021

Данни от измерванията на 18.11.2022

Данни от измерванията на 18.11.2023

Данни от измерванията на 18.12.2017

Данни от измерванията на 18.12.2018

Данни от измерванията на 18.12.2019

Данни от измерванията на 18.12.2020

Данни от измерванията на 18.12.2021

Данни от измерванията на 18.12.2022

Данни от измерванията на 18.12.2023

Данни от измерванията на 19.01.2018

Данни от измерванията на 19.01.2019

Данни от измерванията на 19.01.2020

Данни от измерванията на 19.01.2021

Данни от измерванията на 19.01.2022

Данни от измерванията на 19.01.2023

Данни от измерванията на 19.01.2024

Данни от измерванията на 19.02.2018

Данни от измерванията на 19.02.2019

Данни от измерванията на 19.02.2020

Данни от измерванията на 19.02.2021

Данни от измерванията на 19.02.2022

Данни от измерванията на 19.02.2023

Данни от измерванията на 19.02.2024

Данни от измерванията на 19.03.2018

Данни от измерванията на 19.03.2019

Данни от измерванията на 19.03.2020

Данни от измерванията на 19.03.2021

Данни от измерванията на 19.03.2022

Данни от измерванията на 19.03.2023

Данни от измерванията на 19.03.2024

Данни от измерванията на 19.04.2018

Данни от измерванията на 19.04.2019

Данни от измерванията на 19.04.2020

Данни от измерванията на 19.04.2021

Данни от измерванията на 19.04.2022

Данни от измерванията на 19.04.2023

Данни от измерванията на 19.04.2024

Данни от измерванията на 19.05.2018

Данни от измерванията на 19.05.2019

Данни от измерванията на 19.05.2020

Данни от измерванията на 19.05.2021

Данни от измерванията на 19.05.2022

Данни от измерванията на 19.05.2023

Данни от измерванията на 19.05.2024

Данни от измерванията на 19.06.2018

Данни от измерванията на 19.06.2019

Данни от измерванията на 19.06.2020

Данни от измерванията на 19.06.2021

Данни от измерванията на 19.06.2022

Данни от измерванията на 19.06.2023

Данни от измерванията на 19.06.2024

Данни от измерванията на 19.07.2018

Данни от измерванията на 19.07.2019

Данни от измерванията на 19.07.2020

Данни от измерванията на 19.07.2021

Данни от измерванията на 19.07.2022

Данни от измерванията на 19.07.2023

Данни от измерванията на 19.07.2024

Данни от измерванията на 19.08.2018

Данни от измерванията на 19.08.2019

Данни от измерванията на 19.08.2020

Данни от измерванията на 19.08.2022

Данни от измерванията на 19.08.2023

Данни от измерванията на 19.09.2017

Данни от измерванията на 19.09.2018

Данни от измерванията на 19.09.2019

Данни от измерванията на 19.09.2020

Данни от измерванията на 19.09.2021

Данни от измерванията на 19.09.2022

Данни от измерванията на 19.09.2023

Данни от измерванията на 19.10.2017

Данни от измерванията на 19.10.2018

Данни от измерванията на 19.10.2019

Данни от измерванията на 19.10.2020

Данни от измерванията на 19.10.2021

Данни от измерванията на 19.10.2022

Данни от измерванията на 19.10.2023

Данни от измерванията на 19.11.2017

Данни от измерванията на 19.11.2018

Данни от измерванията на 19.11.2019

Данни от измерванията на 19.11.2020

Данни от измерванията на 19.11.2021

Данни от измерванията на 19.11.2022

Данни от измерванията на 19.11.2023

Данни от измерванията на 19.12.2017

Данни от измерванията на 19.12.2018

Данни от измерванията на 19.12.2019

Данни от измерванията на 19.12.2020

Данни от измерванията на 19.12.2021

Данни от измерванията на 19.12.2022

Данни от измерванията на 19.12.2023

Данни от измерванията на 20.01.2018

Данни от измерванията на 20.01.2019

Данни от измерванията на 20.01.2020

Данни от измерванията на 20.01.2021

Данни от измерванията на 20.01.2022

Данни от измерванията на 20.01.2023

Данни от измерванията на 20.01.2024

Данни от измерванията на 20.02.2018

Данни от измерванията на 20.02.2019

Данни от измерванията на 20.02.2020

Данни от измерванията на 20.02.2021

Данни от измерванията на 20.02.2022

Данни от измерванията на 20.02.2023

Данни от измерванията на 20.02.2024

Данни от измерванията на 20.03.2018

Данни от измерванията на 20.03.2019

Данни от измерванията на 20.03.2020

Данни от измерванията на 20.03.2021

Данни от измерванията на 20.03.2022

Данни от измерванията на 20.03.2023

Данни от измерванията на 20.03.2024

Данни от измерванията на 20.04.2018

Данни от измерванията на 20.04.2019

Данни от измерванията на 20.04.2020

Данни от измерванията на 20.04.2021

Данни от измерванията на 20.04.2022

Данни от измерванията на 20.04.2023

Данни от измерванията на 20.04.2024

Данни от измерванията на 20.05.2018

Данни от измерванията на 20.05.2019

Данни от измерванията на 20.05.2020

Данни от измерванията на 20.05.2021

Данни от измерванията на 20.05.2022

Данни от измерванията на 20.05.2023

Данни от измерванията на 20.05.2024

Данни от измерванията на 20.06.2018

Данни от измерванията на 20.06.2019

Данни от измерванията на 20.06.2020

Данни от измерванията на 20.06.2021

Данни от измерванията на 20.06.2022

Данни от измерванията на 20.06.2023

Данни от измерванията на 20.06.2024

Данни от измерванията на 20.07.2018

Данни от измерванията на 20.07.2019

Данни от измерванията на 20.07.2020

Данни от измерванията на 20.07.2021

Данни от измерванията на 20.07.2022

Данни от измерванията на 20.07.2023

Данни от измерванията на 20.07.2024

Данни от измерванията на 20.08.2018

Данни от измерванията на 20.08.2019

Данни от измерванията на 20.08.2022

Данни от измерванията на 20.08.2023

Данни от измерванията на 20.09.2017

Данни от измерванията на 20.09.2018

Данни от измерванията на 20.09.2019

Данни от измерванията на 20.09.2020

Данни от измерванията на 20.09.2021

Данни от измерванията на 20.09.2022

Данни от измерванията на 20.09.2023

Данни от измерванията на 20.10.2017

Данни от измерванията на 20.10.2018

Данни от измерванията на 20.10.2019

Данни от измерванията на 20.10.2020

Данни от измерванията на 20.10.2021

Данни от измерванията на 20.10.2022

Данни от измерванията на 20.10.2023

Данни от измерванията на 20.11.2017

Данни от измерванията на 20.11.2018

Данни от измерванията на 20.11.2019

Данни от измерванията на 20.11.2020

Данни от измерванията на 20.11.2021

Данни от измерванията на 20.11.2022

Данни от измерванията на 20.11.2023

Данни от измерванията на 20.12.2017

Данни от измерванията на 20.12.2018

Данни от измерванията на 20.12.2019

Данни от измерванията на 20.12.2020

Данни от измерванията на 20.12.2021

Данни от измерванията на 20.12.2022

Данни от измерванията на 20.12.2023

Данни от измерванията на 21.01.2018

Данни от измерванията на 21.01.2019

Данни от измерванията на 21.01.2020

Данни от измерванията на 21.01.2021

Данни от измерванията на 21.01.2022

Данни от измерванията на 21.01.2023

Данни от измерванията на 21.01.2024

Данни от измерванията на 21.02.2018

Данни от измерванията на 21.02.2019

Данни от измерванията на 21.02.2020

Данни от измерванията на 21.02.2021

Данни от измерванията на 21.02.2022

Данни от измерванията на 21.02.2023

Данни от измерванията на 21.02.2024

Данни от измерванията на 21.03.2018

Данни от измерванията на 21.03.2019

Данни от измерванията на 21.03.2020

Данни от измерванията на 21.03.2021

Данни от измерванията на 21.03.2022

Данни от измерванията на 21.03.2023

Данни от измерванията на 21.03.2024

Данни от измерванията на 21.04.2018

Данни от измерванията на 21.04.2019

Данни от измерванията на 21.04.2020

Данни от измерванията на 21.04.2021

Данни от измерванията на 21.04.2022

Данни от измерванията на 21.04.2023

Данни от измерванията на 21.04.2024

Данни от измерванията на 21.05.2018

Данни от измерванията на 21.05.2019

Данни от измерванията на 21.05.2020

Данни от измерванията на 21.05.2021

Данни от измерванията на 21.05.2022

Данни от измерванията на 21.05.2023

Данни от измерванията на 21.05.2024

Данни от измерванията на 21.06.2018

Данни от измерванията на 21.06.2019

Данни от измерванията на 21.06.2020

Данни от измерванията на 21.06.2021

Данни от измерванията на 21.06.2022

Данни от измерванията на 21.06.2023

Данни от измерванията на 21.06.2024

Данни от измерванията на 21.07.2018

Данни от измерванията на 21.07.2019

Данни от измерванията на 21.07.2020

Данни от измерванията на 21.07.2021

Данни от измерванията на 21.07.2022

Данни от измерванията на 21.07.2023

Данни от измерванията на 21.07.2024

Данни от измерванията на 21.08.2018

Данни от измерванията на 21.08.2019

Данни от измерванията на 21.08.2020

Данни от измерванията на 21.08.2022

Данни от измерванията на 21.08.2023

Данни от измерванията на 21.09.2018

Данни от измерванията на 21.09.2019

Данни от измерванията на 21.09.2020

Данни от измерванията на 21.09.2021

Данни от измерванията на 21.09.2022

Данни от измерванията на 21.10.2017

Данни от измерванията на 21.10.2018

Данни от измерванията на 21.10.2019

Данни от измерванията на 21.10.2020

Данни от измерванията на 21.10.2021

Данни от измерванията на 21.10.2022

Данни от измерванията на 21.10.2023

Данни от измерванията на 21.11.2017

Данни от измерванията на 21.11.2018

Данни от измерванията на 21.11.2019

Данни от измерванията на 21.11.2020

Данни от измерванията на 21.11.2021

Данни от измерванията на 21.11.2022

Данни от измерванията на 21.11.2023

Данни от измерванията на 21.12.2017

Данни от измерванията на 21.12.2018

Данни от измерванията на 21.12.2019

Данни от измерванията на 21.12.2020

Данни от измерванията на 21.12.2021

Данни от измерванията на 21.12.2022

Данни от измерванията на 21.12.2023

Данни от измерванията на 22.01.2018

Данни от измерванията на 22.01.2019

Данни от измерванията на 22.01.2020

Данни от измерванията на 22.01.2021

Данни от измерванията на 22.01.2022

Данни от измерванията на 22.01.2023

Данни от измерванията на 22.01.2024

Данни от измерванията на 22.02.2018

Данни от измерванията на 22.02.2019

Данни от измерванията на 22.02.2020

Данни от измерванията на 22.02.2021

Данни от измерванията на 22.02.2022

Данни от измерванията на 22.02.2023

Данни от измерванията на 22.02.2024

Данни от измерванията на 22.03.2018

Данни от измерванията на 22.03.2019

Данни от измерванията на 22.03.2020

Данни от измерванията на 22.03.2021

Данни от измерванията на 22.03.2022

Данни от измерванията на 22.03.2023

Данни от измерванията на 22.03.2024

Данни от измерванията на 22.04.2018

Данни от измерванията на 22.04.2019

Данни от измерванията на 22.04.2020

Данни от измерванията на 22.04.2021

Данни от измерванията на 22.04.2022

Данни от измерванията на 22.04.2023

Данни от измерванията на 22.04.2024

Данни от измерванията на 22.05.2018

Данни от измерванията на 22.05.2019

Данни от измерванията на 22.05.2020

Данни от измерванията на 22.05.2021

Данни от измерванията на 22.05.2022

Данни от измерванията на 22.05.2023

Данни от измерванията на 22.05.2024

Данни от измерванията на 22.06.2018

Данни от измерванията на 22.06.2019

Данни от измерванията на 22.06.2020

Данни от измерванията на 22.06.2021

Данни от измерванията на 22.06.2022

Данни от измерванията на 22.06.2023

Данни от измерванията на 22.06.2024

Данни от измерванията на 22.07.2018

Данни от измерванията на 22.07.2019

Данни от измерванията на 22.07.2020

Данни от измерванията на 22.07.2021

Данни от измерванията на 22.07.2022

Данни от измерванията на 22.07.2023

Данни от измерванията на 22.07.2024

Данни от измерванията на 22.08.2018

Данни от измерванията на 22.08.2019

Данни от измерванията на 22.08.2020

Данни от измерванията на 22.08.2021

Данни от измерванията на 22.08.2022

Данни от измерванията на 22.08.2023

Данни от измерванията на 22.09.2018

Данни от измерванията на 22.09.2019

Данни от измерванията на 22.09.2020

Данни от измерванията на 22.09.2021

Данни от измерванията на 22.09.2022

Данни от измерванията на 22.10.2017

Данни от измерванията на 22.10.2018

Данни от измерванията на 22.10.2019

Данни от измерванията на 22.10.2020

Данни от измерванията на 22.10.2021

Данни от измерванията на 22.10.2022

Данни от измерванията на 22.10.2023

Данни от измерванията на 22.11.2017

Данни от измерванията на 22.11.2018

Данни от измерванията на 22.11.2019

Данни от измерванията на 22.11.2020

Данни от измерванията на 22.11.2021

Данни от измерванията на 22.11.2022

Данни от измерванията на 22.11.2023

Данни от измерванията на 22.12.2017

Данни от измерванията на 22.12.2018

Данни от измерванията на 22.12.2019

Данни от измерванията на 22.12.2020

Данни от измерванията на 22.12.2021

Данни от измерванията на 22.12.2022

Данни от измерванията на 22.12.2023

Данни от измерванията на 23.01.2018

Данни от измерванията на 23.01.2019

Данни от измерванията на 23.01.2020

Данни от измерванията на 23.01.2021

Данни от измерванията на 23.01.2022

Данни от измерванията на 23.01.2023

Данни от измерванията на 23.01.2024

Данни от измерванията на 23.02.2018

Данни от измерванията на 23.02.2019

Данни от измерванията на 23.02.2020

Данни от измерванията на 23.02.2021

Данни от измерванията на 23.02.2022

Данни от измерванията на 23.02.2023

Данни от измерванията на 23.02.2024

Данни от измерванията на 23.03.2018

Данни от измерванията на 23.03.2019

Данни от измерванията на 23.03.2020

Данни от измерванията на 23.03.2021

Данни от измерванията на 23.03.2022

Данни от измерванията на 23.03.2023

Данни от измерванията на 23.03.2024

Данни от измерванията на 23.04.2018

Данни от измерванията на 23.04.2019

Данни от измерванията на 23.04.2020

Данни от измерванията на 23.04.2021

Данни от измерванията на 23.04.2022

Данни от измерванията на 23.04.2023

Данни от измерванията на 23.04.2024

Данни от измерванията на 23.05.2018

Данни от измерванията на 23.05.2019

Данни от измерванията на 23.05.2020

Данни от измерванията на 23.05.2021

Данни от измерванията на 23.05.2022

Данни от измерванията на 23.05.2023

Данни от измерванията на 23.05.2024

Данни от измерванията на 23.06.2018

Данни от измерванията на 23.06.2019

Данни от измерванията на 23.06.2020

Данни от измерванията на 23.06.2021

Данни от измерванията на 23.06.2022

Данни от измерванията на 23.06.2023

Данни от измерванията на 23.06.2024

Данни от измерванията на 23.07.2018

Данни от измерванията на 23.07.2019

Данни от измерванията на 23.07.2020

Данни от измерванията на 23.07.2021

Данни от измерванията на 23.07.2022

Данни от измерванията на 23.07.2023

Данни от измерванията на 23.07.2024

Данни от измерванията на 23.08.2018

Данни от измерванията на 23.08.2019

Данни от измерванията на 23.08.2020

Данни от измерванията на 23.08.2021

Данни от измерванията на 23.08.2022

Данни от измерванията на 23.08.2023

Данни от измерванията на 23.09.2018

Данни от измерванията на 23.09.2019

Данни от измерванията на 23.09.2020

Данни от измерванията на 23.09.2021

Данни от измерванията на 23.09.2022

Данни от измерванията на 23.10.2017

Данни от измерванията на 23.10.2018

Данни от измерванията на 23.10.2019

Данни от измерванията на 23.10.2020

Данни от измерванията на 23.10.2021

Данни от измерванията на 23.10.2022

Данни от измерванията на 23.10.2023

Данни от измерванията на 23.11.2017

Данни от измерванията на 23.11.2018

Данни от измерванията на 23.11.2019

Данни от измерванията на 23.11.2020

Данни от измерванията на 23.11.2021

Данни от измерванията на 23.11.2022

Данни от измерванията на 23.11.2023

Данни от измерванията на 23.12.2017

Данни от измерванията на 23.12.2018

Данни от измерванията на 23.12.2019

Данни от измерванията на 23.12.2020

Данни от измерванията на 23.12.2021

Данни от измерванията на 23.12.2022

Данни от измерванията на 23.12.2023

Данни от измерванията на 24.01.2018

Данни от измерванията на 24.01.2019

Данни от измерванията на 24.01.2020

Данни от измерванията на 24.01.2021

Данни от измерванията на 24.01.2022

Данни от измерванията на 24.01.2024

Данни от измерванията на 24.02.2018

Данни от измерванията на 24.02.2019

Данни от измерванията на 24.02.2020

Данни от измерванията на 24.02.2021

Данни от измерванията на 24.02.2022

Данни от измерванията на 24.02.2023

Данни от измерванията на 24.02.2024

Данни от измерванията на 24.03.2018

Данни от измерванията на 24.03.2019

Данни от измерванията на 24.03.2020

Данни от измерванията на 24.03.2021

Данни от измерванията на 24.03.2022

Данни от измерванията на 24.03.2023

Данни от измерванията на 24.03.2024

Данни от измерванията на 24.04.2018

Данни от измерванията на 24.04.2019

Данни от измерванията на 24.04.2020

Данни от измерванията на 24.04.2021

Данни от измерванията на 24.04.2022

Данни от измерванията на 24.04.2023

Данни от измерванията на 24.04.2024

Данни от измерванията на 24.05.2018

Данни от измерванията на 24.05.2019

Данни от измерванията на 24.05.2020

Данни от измерванията на 24.05.2021

Данни от измерванията на 24.05.2022

Данни от измерванията на 24.05.2023

Данни от измерванията на 24.05.2024

Данни от измерванията на 24.06.2018

Данни от измерванията на 24.06.2019

Данни от измерванията на 24.06.2020

Данни от измерванията на 24.06.2021

Данни от измерванията на 24.06.2022

Данни от измерванията на 24.06.2023

Данни от измерванията на 24.06.2024

Данни от измерванията на 24.07.2018

Данни от измерванията на 24.07.2019

Данни от измерванията на 24.07.2020

Данни от измерванията на 24.07.2021

Данни от измерванията на 24.07.2022

Данни от измерванията на 24.07.2023

Данни от измерванията на 24.08.2018

Данни от измерванията на 24.08.2019

Данни от измерванията на 24.08.2020

Данни от измерванията на 24.08.2021

Данни от измерванията на 24.08.2022

Данни от измерванията на 24.08.2023

Данни от измерванията на 24.09.2018

Данни от измерванията на 24.09.2019

Данни от измерванията на 24.09.2020

Данни от измерванията на 24.09.2021

Данни от измерванията на 24.09.2022

Данни от измерванията на 24.09.2023

Данни от измерванията на 24.10.2017

Данни от измерванията на 24.10.2018

Данни от измерванията на 24.10.2019

Данни от измерванията на 24.10.2020

Данни от измерванията на 24.10.2021

Данни от измерванията на 24.10.2022

Данни от измерванията на 24.10.2023

Данни от измерванията на 24.11.2017

Данни от измерванията на 24.11.2018

Данни от измерванията на 24.11.2019

Данни от измерванията на 24.11.2020

Данни от измерванията на 24.11.2021

Данни от измерванията на 24.11.2022

Данни от измерванията на 24.11.2023

Данни от измерванията на 24.12.2017

Данни от измерванията на 24.12.2018

Данни от измерванията на 24.12.2019

Данни от измерванията на 24.12.2020

Данни от измерванията на 24.12.2021

Данни от измерванията на 24.12.2022

Данни от измерванията на 24.12.2023

Данни от измерванията на 25.01.2018

Данни от измерванията на 25.01.2019

Данни от измерванията на 25.01.2020

Данни от измерванията на 25.01.2021

Данни от измерванията на 25.01.2022

Данни от измерванията на 25.01.2024

Данни от измерванията на 25.02.2018

Данни от измерванията на 25.02.2019

Данни от измерванията на 25.02.2020

Данни от измерванията на 25.02.2021

Данни от измерванията на 25.02.2022

Данни от измерванията на 25.02.2023

Данни от измерванията на 25.02.2024

Данни от измерванията на 25.03.2018

Данни от измерванията на 25.03.2019

Данни от измерванията на 25.03.2021

Данни от измерванията на 25.03.2022

Данни от измерванията на 25.03.2023

Данни от измерванията на 25.03.2024

Данни от измерванията на 25.04.2018

Данни от измерванията на 25.04.2019

Данни от измерванията на 25.04.2020

Данни от измерванията на 25.04.2021

Данни от измерванията на 25.04.2022

Данни от измерванията на 25.04.2023

Данни от измерванията на 25.04.2024

Данни от измерванията на 25.05.2018

Данни от измерванията на 25.05.2019

Данни от измерванията на 25.05.2020

Данни от измерванията на 25.05.2021

Данни от измерванията на 25.05.2022

Данни от измерванията на 25.05.2023

Данни от измерванията на 25.05.2024

Данни от измерванията на 25.06.2018

Данни от измерванията на 25.06.2019

Данни от измерванията на 25.06.2020

Данни от измерванията на 25.06.2021

Данни от измерванията на 25.06.2022

Данни от измерванията на 25.06.2023

Данни от измерванията на 25.06.2024

Данни от измерванията на 25.07.2018

Данни от измерванията на 25.07.2019

Данни от измерванията на 25.07.2020

Данни от измерванията на 25.07.2021

Данни от измерванията на 25.07.2022

Данни от измерванията на 25.07.2023

Данни от измерванията на 25.08.2018

Данни от измерванията на 25.08.2019

Данни от измерванията на 25.08.2020

Данни от измерванията на 25.08.2021

Данни от измерванията на 25.08.2022

Данни от измерванията на 25.08.2023

Данни от измерванията на 25.09.2018

Данни от измерванията на 25.09.2019

Данни от измерванията на 25.09.2020

Данни от измерванията на 25.09.2021

Данни от измерванията на 25.09.2022

Данни от измерванията на 25.09.2023

Данни от измерванията на 25.10.2017

Данни от измерванията на 25.10.2018

Данни от измерванията на 25.10.2019

Данни от измерванията на 25.10.2020

Данни от измерванията на 25.10.2021

Данни от измерванията на 25.10.2022

Данни от измерванията на 25.10.2023

Данни от измерванията на 25.11.2017

Данни от измерванията на 25.11.2018

Данни от измерванията на 25.11.2019

Данни от измерванията на 25.11.2020

Данни от измерванията на 25.11.2021

Данни от измерванията на 25.11.2022

Данни от измерванията на 25.11.2023

Данни от измерванията на 25.12.2018

Данни от измерванията на 25.12.2019

Данни от измерванията на 25.12.2020

Данни от измерванията на 25.12.2022

Данни от измерванията на 25.12.2023

Данни от измерванията на 26.01.2018

Данни от измерванията на 26.01.2019

Данни от измерванията на 26.01.2020

Данни от измерванията на 26.01.2021

Данни от измерванията на 26.01.2022

Данни от измерванията на 26.01.2024

Данни от измерванията на 26.02.2018

Данни от измерванията на 26.02.2019

Данни от измерванията на 26.02.2020

Данни от измерванията на 26.02.2021

Данни от измерванията на 26.02.2022

Данни от измерванията на 26.02.2023

Данни от измерванията на 26.02.2024

Данни от измерванията на 26.03.2018

Данни от измерванията на 26.03.2019

Данни от измерванията на 26.03.2020

Данни от измерванията на 26.03.2021

Данни от измерванията на 26.03.2022

Данни от измерванията на 26.03.2023

Данни от измерванията на 26.03.2024

Данни от измерванията на 26.04.2018

Данни от измерванията на 26.04.2019

Данни от измерванията на 26.04.2020

Данни от измерванията на 26.04.2021

Данни от измерванията на 26.04.2022

Данни от измерванията на 26.04.2023

Данни от измерванията на 26.04.2024

Данни от измерванията на 26.05.2018

Данни от измерванията на 26.05.2019

Данни от измерванията на 26.05.2020

Данни от измерванията на 26.05.2021

Данни от измерванията на 26.05.2022

Данни от измерванията на 26.05.2023

Данни от измерванията на 26.05.2024

Данни от измерванията на 26.06.2018

Данни от измерванията на 26.06.2019

Данни от измерванията на 26.06.2020

Данни от измерванията на 26.06.2021

Данни от измерванията на 26.06.2022

Данни от измерванията на 26.06.2023

Данни от измерванията на 26.06.2024

Данни от измерванията на 26.07.2018

Данни от измерванията на 26.07.2019

Данни от измерванията на 26.07.2020

Данни от измерванията на 26.07.2021

Данни от измерванията на 26.07.2022

Данни от измерванията на 26.07.2023

Данни от измерванията на 26.08.2018

Данни от измерванията на 26.08.2019

Данни от измерванията на 26.08.2020

Данни от измерванията на 26.08.2021

Данни от измерванията на 26.08.2022

Данни от измерванията на 26.08.2023

Данни от измерванията на 26.09.2018

Данни от измерванията на 26.09.2019

Данни от измерванията на 26.09.2020

Данни от измерванията на 26.09.2021

Данни от измерванията на 26.09.2022

Данни от измерванията на 26.09.2023

Данни от измерванията на 26.10.2017

Данни от измерванията на 26.10.2018

Данни от измерванията на 26.10.2019

Данни от измерванията на 26.10.2020

Данни от измерванията на 26.10.2021

Данни от измерванията на 26.10.2022

Данни от измерванията на 26.10.2023

Данни от измерванията на 26.11.2017

Данни от измерванията на 26.11.2018

Данни от измерванията на 26.11.2019

Данни от измерванията на 26.11.2020

Данни от измерванията на 26.11.2021

Данни от измерванията на 26.11.2022

Данни от измерванията на 26.11.2023

Данни от измерванията на 26.12.2018

Данни от измерванията на 26.12.2019

Данни от измерванията на 26.12.2020

Данни от измерванията на 26.12.2021

Данни от измерванията на 26.12.2022

Данни от измерванията на 26.12.2023

Данни от измерванията на 27.01.2018

Данни от измерванията на 27.01.2019

Данни от измерванията на 27.01.2020

Данни от измерванията на 27.01.2021

Данни от измерванията на 27.01.2022

Данни от измерванията на 27.01.2024

Данни от измерванията на 27.02.2018

Данни от измерванията на 27.02.2019

Данни от измерванията на 27.02.2020

Данни от измерванията на 27.02.2021

Данни от измерванията на 27.02.2022

Данни от измерванията на 27.02.2023

Данни от измерванията на 27.02.2024

Данни от измерванията на 27.03.2018

Данни от измерванията на 27.03.2019

Данни от измерванията на 27.03.2020

Данни от измерванията на 27.03.2021

Данни от измерванията на 27.03.2022

Данни от измерванията на 27.03.2023

Данни от измерванията на 27.03.2024

Данни от измерванията на 27.04.2018

Данни от измерванията на 27.04.2019

Данни от измерванията на 27.04.2020

Данни от измерванията на 27.04.2021

Данни от измерванията на 27.04.2022

Данни от измерванията на 27.04.2023

Данни от измерванията на 27.04.2024

Данни от измерванията на 27.05.2018

Данни от измерванията на 27.05.2019

Данни от измерванията на 27.05.2020

Данни от измерванията на 27.05.2021

Данни от измерванията на 27.05.2022

Данни от измерванията на 27.05.2023

Данни от измерванията на 27.05.2024

Данни от измерванията на 27.06.2018

Данни от измерванията на 27.06.2019

Данни от измерванията на 27.06.2020

Данни от измерванията на 27.06.2021

Данни от измерванията на 27.06.2022

Данни от измерванията на 27.06.2023

Данни от измерванията на 27.06.2024

Данни от измерванията на 27.07.2018

Данни от измерванията на 27.07.2019

Данни от измерванията на 27.07.2020

Данни от измерванията на 27.07.2021

Данни от измерванията на 27.07.2022

Данни от измерванията на 27.07.2023

Данни от измерванията на 27.08.2018

Данни от измерванията на 27.08.2019

Данни от измерванията на 27.08.2020

Данни от измерванията на 27.08.2021

Данни от измерванията на 27.08.2022

Данни от измерванията на 27.08.2023

Данни от измерванията на 27.09.2018

Данни от измерванията на 27.09.2019

Данни от измерванията на 27.09.2020

Данни от измерванията на 27.09.2021

Данни от измерванията на 27.09.2022

Данни от измерванията на 27.09.2023

Данни от измерванията на 27.10.2017

Данни от измерванията на 27.10.2018

Данни от измерванията на 27.10.2019

Данни от измерванията на 27.10.2020

Данни от измерванията на 27.10.2021

Данни от измерванията на 27.10.2022

Данни от измерванията на 27.10.2023

Данни от измерванията на 27.11.2017

Данни от измерванията на 27.11.2018

Данни от измерванията на 27.11.2019

Данни от измерванията на 27.11.2020

Данни от измерванията на 27.11.2021

Данни от измерванията на 27.11.2022

Данни от измерванията на 27.11.2023

Данни от измерванията на 27.12.2018

Данни от измерванията на 27.12.2019

Данни от измерванията на 27.12.2020

Данни от измерванията на 27.12.2021

Данни от измерванията на 27.12.2022

Данни от измерванията на 27.12.2023

Данни от измерванията на 28.01.2018

Данни от измерванията на 28.01.2019

Данни от измерванията на 28.01.2020

Данни от измерванията на 28.01.2021

Данни от измерванията на 28.01.2022

Данни от измерванията на 28.01.2024

Данни от измерванията на 28.02.2018

Данни от измерванията на 28.02.2019

Данни от измерванията на 28.02.2020

Данни от измерванията на 28.02.2021

Данни от измерванията на 28.02.2022

Данни от измерванията на 28.02.2023

Данни от измерванията на 28.02.2024

Данни от измерванията на 28.03.2018

Данни от измерванията на 28.03.2019

Данни от измерванията на 28.03.2020

Данни от измерванията на 28.03.2021

Данни от измерванията на 28.03.2022

Данни от измерванията на 28.03.2023

Данни от измерванията на 28.03.2024

Данни от измерванията на 28.04.2018

Данни от измерванията на 28.04.2019

Данни от измерванията на 28.04.2020

Данни от измерванията на 28.04.2021

Данни от измерванията на 28.04.2022

Данни от измерванията на 28.04.2023

Данни от измерванията на 28.04.2024

Данни от измерванията на 28.05.2018

Данни от измерванията на 28.05.2019

Данни от измерванията на 28.05.2020

Данни от измерванията на 28.05.2021

Данни от измерванията на 28.05.2022

Данни от измерванията на 28.05.2023

Данни от измерванията на 28.05.2024

Данни от измерванията на 28.06.2018

Данни от измерванията на 28.06.2019

Данни от измерванията на 28.06.2020

Данни от измерванията на 28.06.2021

Данни от измерванията на 28.06.2022

Данни от измерванията на 28.06.2023

Данни от измерванията на 28.06.2024

Данни от измерванията на 28.07.2018

Данни от измерванията на 28.07.2019

Данни от измерванията на 28.07.2020

Данни от измерванията на 28.07.2021

Данни от измерванията на 28.07.2022

Данни от измерванията на 28.07.2023

Данни от измерванията на 28.08.2018

Данни от измерванията на 28.08.2019

Данни от измерванията на 28.08.2020

Данни от измерванията на 28.08.2021

Данни от измерванията на 28.08.2022

Данни от измерванията на 28.08.2023

Данни от измерванията на 28.09.2018

Данни от измерванията на 28.09.2019

Данни от измерванията на 28.09.2020

Данни от измерванията на 28.09.2021

Данни от измерванията на 28.09.2022

Данни от измерванията на 28.09.2023

Данни от измерванията на 28.10.2017

Данни от измерванията на 28.10.2018

Данни от измерванията на 28.10.2019

Данни от измерванията на 28.10.2020

Данни от измерванията на 28.10.2021

Данни от измерванията на 28.10.2022

Данни от измерванията на 28.10.2023

Данни от измерванията на 28.11.2017

Данни от измерванията на 28.11.2018

Данни от измерванията на 28.11.2019

Данни от измерванията на 28.11.2020

Данни от измерванията на 28.11.2021

Данни от измерванията на 28.11.2022

Данни от измерванията на 28.11.2023

Данни от измерванията на 28.12.2017

Данни от измерванията на 28.12.2018

Данни от измерванията на 28.12.2019

Данни от измерванията на 28.12.2020

Данни от измерванията на 28.12.2021

Данни от измерванията на 28.12.2022

Данни от измерванията на 28.12.2023

Данни от измерванията на 29.01.2018

Данни от измерванията на 29.01.2019

Данни от измерванията на 29.01.2020

Данни от измерванията на 29.01.2021

Данни от измерванията на 29.01.2022

Данни от измерванията на 29.01.2024

Данни от измерванията на 29.02.2020

Данни от измерванията на 29.02.2024

Данни от измерванията на 29.03.2018

Данни от измерванията на 29.03.2019

Данни от измерванията на 29.03.2020

Данни от измерванията на 29.03.2021

Данни от измерванията на 29.03.2022

Данни от измерванията на 29.03.2023

Данни от измерванията на 29.03.2024

Данни от измерванията на 29.04.2018

Данни от измерванията на 29.04.2019

Данни от измерванията на 29.04.2020

Данни от измерванията на 29.04.2021

Данни от измерванията на 29.04.2022

Данни от измерванията на 29.04.2023

Данни от измерванията на 29.04.2024

Данни от измерванията на 29.05.2018

Данни от измерванията на 29.05.2019

Данни от измерванията на 29.05.2020

Данни от измерванията на 29.05.2021

Данни от измерванията на 29.05.2022

Данни от измерванията на 29.05.2023

Данни от измерванията на 29.05.2024

Данни от измерванията на 29.06.2018

Данни от измерванията на 29.06.2019

Данни от измерванията на 29.06.2020

Данни от измерванията на 29.06.2021

Данни от измерванията на 29.06.2022

Данни от измерванията на 29.06.2023

Данни от измерванията на 29.06.2024

Данни от измерванията на 29.07.2018

Данни от измерванията на 29.07.2019

Данни от измерванията на 29.07.2020

Данни от измерванията на 29.07.2021

Данни от измерванията на 29.07.2022

Данни от измерванията на 29.07.2023

Данни от измерванията на 29.08.2018

Данни от измерванията на 29.08.2019

Данни от измерванията на 29.08.2020

Данни от измерванията на 29.08.2021

Данни от измерванията на 29.08.2022

Данни от измерванията на 29.08.2023

Данни от измерванията на 29.09.2018

Данни от измерванията на 29.09.2019

Данни от измерванията на 29.09.2020

Данни от измерванията на 29.09.2021

Данни от измерванията на 29.09.2022

Данни от измерванията на 29.09.2023

Данни от измерванията на 29.10.2017

Данни от измерванията на 29.10.2018

Данни от измерванията на 29.10.2019

Данни от измерванията на 29.10.2020

Данни от измерванията на 29.10.2021

Данни от измерванията на 29.10.2022

Данни от измерванията на 29.10.2023

Данни от измерванията на 29.11.2017

Данни от измерванията на 29.11.2018

Данни от измерванията на 29.11.2019

Данни от измерванията на 29.11.2020

Данни от измерванията на 29.11.2021

Данни от измерванията на 29.11.2022

Данни от измерванията на 29.11.2023

Данни от измерванията на 29.12.2017

Данни от измерванията на 29.12.2018

Данни от измерванията на 29.12.2019

Данни от измерванията на 29.12.2020

Данни от измерванията на 29.12.2021

Данни от измерванията на 29.12.2022

Данни от измерванията на 29.12.2023

Данни от измерванията на 30.01.2018

Данни от измерванията на 30.01.2019

Данни от измерванията на 30.01.2020

Данни от измерванията на 30.01.2021

Данни от измерванията на 30.01.2022

Данни от измерванията на 30.01.2024

Данни от измерванията на 30.03.2018

Данни от измерванията на 30.03.2019

Данни от измерванията на 30.03.2020

Данни от измерванията на 30.03.2021

Данни от измерванията на 30.03.2022

Данни от измерванията на 30.03.2023

Данни от измерванията на 30.03.2024

Данни от измерванията на 30.04.2018

Данни от измерванията на 30.04.2019

Данни от измерванията на 30.04.2020

Данни от измерванията на 30.04.2021

Данни от измерванията на 30.04.2022

Данни от измерванията на 30.04.2023

Данни от измерванията на 30.04.2024

Данни от измерванията на 30.05.2018

Данни от измерванията на 30.05.2019

Данни от измерванията на 30.05.2020

Данни от измерванията на 30.05.2021

Данни от измерванията на 30.05.2022

Данни от измерванията на 30.05.2023

Данни от измерванията на 30.05.2024

Данни от измерванията на 30.06.2018

Данни от измерванията на 30.06.2019

Данни от измерванията на 30.06.2020

Данни от измерванията на 30.06.2021

Данни от измерванията на 30.06.2022

Данни от измерванията на 30.06.2023

Данни от измерванията на 30.06.2024

Данни от измерванията на 30.07.2018

Данни от измерванията на 30.07.2019

Данни от измерванията на 30.07.2020

Данни от измерванията на 30.07.2021

Данни от измерванията на 30.07.2022

Данни от измерванията на 30.07.2023

Данни от измерванията на 30.08.2018

Данни от измерванията на 30.08.2019

Данни от измерванията на 30.08.2020

Данни от измерванията на 30.08.2021

Данни от измерванията на 30.08.2022

Данни от измерванията на 30.08.2023

Данни от измерванията на 30.09.2018

Данни от измерванията на 30.09.2019

Данни от измерванията на 30.09.2020

Данни от измерванията на 30.09.2021

Данни от измерванията на 30.09.2022

Данни от измерванията на 30.09.2023

Данни от измерванията на 30.10.2017

Данни от измерванията на 30.10.2018

Данни от измерванията на 30.10.2019

Данни от измерванията на 30.10.2020

Данни от измерванията на 30.10.2021

Данни от измерванията на 30.10.2022

Данни от измерванията на 30.10.2023

Данни от измерванията на 30.11.2017

Данни от измерванията на 30.11.2018

Данни от измерванията на 30.11.2019

Данни от измерванията на 30.11.2020

Данни от измерванията на 30.11.2021

Данни от измерванията на 30.11.2022

Данни от измерванията на 30.11.2023

Данни от измерванията на 30.12.2017

Данни от измерванията на 30.12.2018

Данни от измерванията на 30.12.2019

Данни от измерванията на 30.12.2020

Данни от измерванията на 30.12.2021

Данни от измерванията на 30.12.2022

Данни от измерванията на 30.12.2023

Данни от измерванията на 31.01.2018

Данни от измерванията на 31.01.2019

Данни от измерванията на 31.01.2020

Данни от измерванията на 31.01.2021

Данни от измерванията на 31.01.2022

Данни от измерванията на 31.01.2023

Данни от измерванията на 31.01.2024

Данни от измерванията на 31.03.2018

Данни от измерванията на 31.03.2019

Данни от измерванията на 31.03.2020

Данни от измерванията на 31.03.2021

Данни от измерванията на 31.03.2022

Данни от измерванията на 31.03.2023

Данни от измерванията на 31.03.2024

Данни от измерванията на 31.05.2018

Данни от измерванията на 31.05.2019

Данни от измерванията на 31.05.2020

Данни от измерванията на 31.05.2021

Данни от измерванията на 31.05.2022

Данни от измерванията на 31.05.2023

Данни от измерванията на 31.05.2024

Данни от измерванията на 31.07.2018

Данни от измерванията на 31.07.2019

Данни от измерванията на 31.07.2020

Данни от измерванията на 31.07.2021

Данни от измерванията на 31.07.2022

Данни от измерванията на 31.07.2023

Данни от измерванията на 31.08.2018

Данни от измерванията на 31.08.2019

Данни от измерванията на 31.08.2020

Данни от измерванията на 31.08.2021

Данни от измерванията на 31.08.2022

Данни от измерванията на 31.08.2023

Данни от измерванията на 31.10.2017

Данни от измерванията на 31.10.2018

Данни от измерванията на 31.10.2019

Данни от измерванията на 31.10.2020

Данни от измерванията на 31.10.2021

Данни от измерванията на 31.10.2022

Данни от измерванията на 31.10.2023

Данни от измерванията на 31.12.2017

Данни от измерванията на 31.12.2018

Данни от измерванията на 31.12.2019

Данни от измерванията на 31.12.2020

Данни от измерванията на 31.12.2021

Данни от измерванията на 31.12.2022

Данни от измерванията на 31.12.2023Към началото


___________